Hamburg, 21 stycznia 2021 r.

Union Investment podsumowuje 2020 r.: 62 przejęcia nieruchomości i projektów deweloperskich o łącznej wartości 4,1 mld euro

•    62 akwizycje nieruchomości i projektów deweloperskich z silnym naciskiem na obiekty logistyczne i biurowe w Europie o łącznej wartości 4,1 mld euro.
•    Fundusze Union Investment odnotowały wpływy netto w wysokości 2,9 mld euro.
•    W 2020 r. otwarte fundusze dla klientów detalicznych i inwestorów instytucjonalnych przyniosły średni zysk na poziomie 2,0%.

Union Investment w dalszym ciągu odnotowuje stabilny wzrost pomimo trudnego otoczenia inwestycyjnego. W zdominowanym przez pandemię roku 2020, firma zainwestowała ok. 4,1 mld euro na europejskich rynkach nieruchomości komercyjnych oraz przejęła 62 wysokiej jakości nieruchomości, dokonując pojedynczych i portfelowych transakcji. W ubiegłym roku, rozłożone na 28 zamkniętych transakcji akwizycje Union Investment wyniosły około 2,8 mld euro. Udany rok inwestycyjny odzwierciedla również silny wzrost aktywów w zarządzaniu Union Investment, których wartość wzrosła o 8,9% do łącznej kwoty 47,3 mld euro. Otwarte fundusze Union Investment przyciągnęły w ubiegłym roku wpłaty netto rzędu 2,9 mld euro, co świadczy o umocnieniu wiodącej pozycji firmy wśród dostawców otwartych funduszy nieruchomości.

Dr. Michael Bütter

„Ubiegły rok inwestycyjny był jednym za najtrudniejszych, a zarazem jednym z najlepszych, w historii Union Investment. Nasze wyniki wskazują, zarówno na wyjątkową siłę naszych zespołów sprzedaży i zarządzania inwestycjami w Niemczech i w pozostałych głównych ośrodkach biznesowych w Europie.”

Michael Bütter, dyrektor segmentu Nieruchomości i Prezes Union Investment Real Estate GmbH

„W kontekście niskich stóp procentowych, szczególnie krytyczne znaczenie ma profesjonalne zarządzanie ryzykiem” – dodał Michael Bütter. „Niemniej patrzymy na nowy rok z optymizmem i wierzymy, że w 2021 r. będziemy w stanie w dalszym ciągu zapewniać znaczący wzrost naszej działalności w zakresie nieruchomości, zarówno po stronie klientów detalicznych, jak i w nieruchomościach instytucjonalnych.” Union Investment zamierza przygotować podwaliny do tej ekspansji poprzez jeszcze szerszą dywersyfikację pięciu klas aktywów: budynki biurowe, hotele, obiekty handlowe, logistyczne i mieszkaniowe w Europie, z nowymi funduszami nieruchomości dla klientów instytucjonalnych i jeszcze silniejszą obecnością na głównych rynkach inwestycyjnych.

Konsekwentna realizacja podstawowych elementów strategii

W ubiegłym roku obrotowym, Union Investment skupiał się na akwizycjach w rozwiniętych ośrodkach biznesowych w Europie, oferujących w dalszym ciągu dobre perspektywy wzrostu i zwracając szczególną uwagę na ich trwałą dochodowość. W 2020 r. działalność inwestycyjna Union Investment skupiała się przede wszystkim na Niemczech i Holandii, przy czym inwestycje obejmowały również akwizycje nieruchomości w Belgii, Irlandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Do największych transakcji w zakresie pojedynczych nieruchomości należały biurowiec Neue Balan Haus 27 w Monachium oraz budynek Ericus-Contor w Hamburgu.

 • Ericus-Contor
  Ericus-Contor w Hamburgu
 • Neue Balan
  Neue Balan House 27, Monachium

Dzięki trzem zakupom portfelowym o łącznej wartości 1,5 mld euro, Union Investment był jednym z najbardziej aktywnych nabywców w Europie pod względem dużych transakcji w 2020 r. Akwizycja portfela Medicus, obejmującego łącznie sześć nieruchomości o różnym przeznaczeniu w Dusseldorfie i Berlinie, była jedną z największych transakcji w branży nieruchomości biurowych w Niemczech. Ponadto Union Investment nabył dwa duże portfele nieruchomości logistycznych obejmujących łącznie 28 obiektów.

 • Medicus-Portfolio
  Część portfolio Medicus w Düsseldorfie
 • Rocket-Portfolio
  Część portfolio Rocket w Rendsburgu

„Szczególnie odporne na kryzy okazały się obiekty logistyczne i nieruchomości mieszkaniowe. W 2021 r. Union Investment planuje dalszą ekspansję w tych obszarach w Europie.”

Martin J. Brühl

Martin J. Brühl, Dyrektor ds. Inwestycji i członek zespołu zarządzającego

Przy 20 transakcjach nieruchomości biurowych w 2020 r., to właśnie takie obiekty – obok logistycznych – są w centrum uwagi Union Investment. Brühl uważa 2021 rok za odpowiedni czas na wejście w szereg rynków, które mają ograniczoną pulę spekulacyjnych powierzchni biurowych, w związku z czym mogą szybko wyjść z obecnie trwającego kryzysu. Wśród przykładów można wymienić Monachium, Luksemburg i Sztokholm.

Powrót do inwestycji globalnych

W średniej perspektywie czasowej portfel inwestycji Union Investment powinien znowu znacząco rosnąć również poza Europą. „Tempo napływu kapitału do europejskich „bezpiecznych przystani” nie słabnie” – skomentował Martin J. Brühl. „Inwestycje globalne stanowią ważny element naszej strategii dywersyfikacji, która ma na celu osiągnięcie jeszcze lepszej ochrony przed przyszłymi kryzysami. Atrakcyjne możliwości ponownego wejścia na rynek oferują w szczególności Stany Zjednoczone i Japonia.”

UniImmo: Deutschland – największy nabywca

Inwestycje w 2020 r. były podzielone pomiędzy fundusze dla inwestorów prywatnych (17 transakcji) i inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne (45 transakcji). UniImmo: Deutschland ponownie odnotowało najlepsze wyniki spośród wszystkich funduszy Union Investment, zawierając 6 transakcji o wartości ok. 1,2 mld euro. Na drugim miejscu znalazł się UniImmo: Europa (492 mln euro). Wśród funduszy instytucjonalnych najbardziej aktywne były: UII EuropeanM (212 mln euro), UniInstitutional European Real Estate (184 mln euro), UII German Prime Select (92 mln euro) i UniInstitutional German Real Estate (69 mln euro). Dzięki nowym umowom najmu i przedłużeniom istniejących umów, wskaźniki obłożenia w obiektach należących do funduszy detalicznych utrzymywały się w 2020 r. na wysokim poziomie 95%, pomimo negatywnego wpływu pandemii koronawirusa.

 • The First
  The First, Bruksela, zakup dla specjalnego funduszu UII EuropeanM
 • Colmore Row 55
  Zakup dla otwartego funduszu inwestycyjnego UniInstitutional European Real Estate: 55 Colmore Row w Birmingham
 • Diamond
  Nabycie dla otwartego funduszu specjalnego nieruchomości UII EuropeanM: The Diamond w Gandawie
 • Procession House
  55 Ludgate w Londynie, zakup dla UniImmo: Europa
 • 2 Grand Parade
  2 Grand Parade w Dublinie, zakup dla UniImmo: Deutschland

Nowe rozwiązania nieruchomościowe dla inwestorów instytucjonalnych

W 2020 r. Union Investment reagował na silny popyt na inwestycje w nieruchomości ze strony inwestorów instytucjonalnych, zakładając szereg nowych funduszy. Należały do nich specjalny fundusz nieruchomości UII German Prime Select, który skupiał się na segmencie podstawowym i inwestował głównie w najważniejszych niemieckich miastach. Wraz z GARBE Industrial Real Estate, Union Investment uruchomił również dwa specjalne fundusze skupiające się na obiektach logistycznych, które zostały zasilone dziesięcioma nieruchomościami zawartymi w portfelu Rocket.

Tak jak w poprzednich latach, znaczący udział w wyniku ponownie miały przychody z tytułu umów zarządzania funduszami nieruchomości na zlecenie. Dzięki nowym umowom i rozszerzaniu zakresu dotychczasowych umów, wielkość inwestycji wzrosła o niemal 20% r/r, osiągając łącznie poziom ok. 7,6 mld euro. Aktywa inwestycji instytucjonalnych w funduszach aktywnie zarządzanych przez Union Investment, umowach Service KVG i podmiotach zbiorowego inwestowania (Pooled Investment Vehicles) wzrosły łącznie o 17,4% do ok. 14,9 mld euro (w ub. roku: 12,7 mld euro).

Średni wynik 2,0%

Na koniec roku 2020, pomimo epidemii koronawirusa, otwarte fundusze dla klientów detalicznych i inwestorów instytucjonalnych przyniosły średni zysk na poziomie 2,0%. „Otwarte fundusze nieruchomości stanowią w dalszym ciągu atrakcyjną inwestycję, nawet przy uwzględnieniu obecnej sytuacji – powiedział CEO Michael Bütter. Union Investment w dalszym ciągu uznaje perspektywy swojej działalności w zakresie nieruchomości za dobre. „Pomimo kryzysu związanego z pandemią Covid-19, rynek nadal oferuje szereg szans, szczególnie dla graczy dysponujących dużym kapitałem. Union Investment wypracował sobie świetną pozycję wyjściową do wykorzystania tych szans na wiele sposobów, dzięki podejmowaniu ważnych decyzji inwestycyjnych dotyczących transformacji cyfrowej i wzorcowemu zarządzaniu kadrami w czasie kryzysu związanego z koronawirusem” – stwierdził Michael Bütter. „Kiedy nastąpi odbicie na rynkach, w tym w mocno dotkniętych segmentach hotelowym i detalicznym, zamierzamy to wykorzystać z korzyścią dla naszych inwestorów w 2021 r. Zaangażujemy wszystkie nasze zasoby i cały zespół nieruchomości w Hamburgu, wraz z naszymi biurami w Paryżu, Madrycie, Nowym Jorku i Singapurze”.