Zebra Tower Warsaw 

Nasze fundusze nieruchomości

Łączymy specjalistyczną wiedzę na temat rynku kapitałowego grupy Union Investment z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości oraz doskonałą znajomością rynków w Europie i poza nią. Zarządzamy portfelami inwestycji w sposób aktywny i nastawiony na wzrost wartości. Dzięki takiemu podejściu korzyści odnoszą, za pośrednictwem otwartych funduszy nieruchomości, tysiące prywatnych inwestorów, a także banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz przedsiębiorstwa, które inwestują w zdywersyfikowane fundusze, a także szyte na miarę produkty inwestycyjne rynku nieruchomości.

Otwarte fundusze nieruchomości to nie wszystko

Union Investment zapewnia szeroki zakres produktów inwestycyjnych. Prywatnym inwestorom oferujemy zdywersyfikowane otwarte fundusze detaliczne. Również inwestorom instytucjonalnym oferujemy otwarte fundusze ustrukturyzowane na wzór funduszy detalicznych. Dla wybranej grupy inwestorów instytucjonalnych przygotowaliśmy ponadto fundusze specjalne i fundusze tematyczne. Ponieważ otwarte fundusze nieruchomości zazwyczaj charakteryzują się niższą zmiennością, stanowią szczególnie dogodny wybór dla inwestorów o niskiej tolerancji ryzyka i o średnim lub długim horyzoncie inwestycyjnym.

Istotną cechą naszych funduszy jest wyraźne rozdzielenie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Inwestorzy instytucjonalni chcący zainwestować w szeroko zdywersyfikowane rozwiązania na rynku nieruchomości mogą wybierać pomiędzy dwoma funduszami ustrukturyzowanymi na wzór funduszy detalicznych zaprojektowanymi specjalnie z myślą o potrzebach inwestorów instytucjonalnych.

Oprócz funduszy otwartych, inwestorzy instytucjonalni mogą lokować kapitał w szyte na miarę produkty inwestycyjne, takie jak mandaty Service KVG czy podmioty wspólnego inwestowania.

Fundusze dla inwestorów indywidualnych

Nasza oferta dla klientów indywidualnych obejmuje cztery otwarte fundusze nieruchomości o łącznej wartości 32,5 mld euro. Trzy z nich inwestują głównie na rynku nieruchomości komercyjnych – w obiekty biurowe, handlowe i logistyczne – a każdy z nich koncentruje się na jednym z regionów: Niemcy, Europa i kraje pozaeuropejskie. Uzupełnieniem naszej oferty dla inwestorów indywidualnych jest fundusz skoncentrowany na niemieckim rynku nieruchomości mieszkaniowych. W celu dywersyfikacji ryzyka aktywa naszych funduszy są rozproszone geograficznie, a także w zakresie typów nieruchomości, najemców, wielkości budynków i sposobu użytkowania.

Głównym źródłem zysków jest dochód z wynajmu nieruchomości, który może być przekazywany inwestorom i zapewniać atrakcyjną stopę zwrotu. Dzięki dbałości o zarówno o zadowolenie najemców, jak i o atrakcyjność nieruchomości, profesjonalny zespół zarządzania aktywami Union Investment generuje trwały strumień dochodów. Specjalistyczne wsparcie w zakresie nieruchomości mieszkaniowych i najmu dla funduszu mieszkaniowego świadczy firma ZBI.

2017

2017

UniImmo: Wohnen ZBI

Fundusz powstał 28 lipca 2017 r. Obejmuje całe spektrum nieruchomości: lokale o różnej wielkości i strukturze na terenie całych Niemiec. Koncentruje się na inwestowaniu w lokale dostępne do wynajęcia dla ludności.

2004

2004

Unilmmo: Global - świat nieruchomości

Unilmmo: Global powstał 1 kwietnia 2004 r. To nasz najnowszy fundusz nieruchomości komercyjnych skierowany do inwestorów indywidualnych. Jest to bardzo dynamiczny fundusz o globalnym zasięgu. UniImmo: Global inwestuje w miastach obu Ameryk, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Europie.

1985

1985

UniImmo: Europa - nieruchomości europejskie

Nasz fundusz nieruchomości europejskich powstał 1 kwietnia 1985 r. Jego działalność koncentruje się na nieruchomościach zlokalizowanych w Europie, z mniejszościowym udziałem inwestycji w obu Amerykach oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

1966

1966

UniImmo: Deutschland – niemieckie nieruchomości z atrakcyjnymi perspektywami

Uruchomiony 1 lipca 1966 r. Unilmmo: Deutschland był jednym z pierwszych niemieckich otwartych funduszy nieruchomości dla inwestorów detalicznych. Zgodnie z nazwą, fundusz koncentruje się na inwestycjach zlokalizowanych na terytorium Niemiec. Swoje aktywa nieruchomościowe posiada również w wiodących miastach europejskich, takich jak Wiedeń, Paryż czy Londyn.

Nasze rozwiązania dla inwestorów instytucjonalnych

Nieruchomości stanowią atrakcyjną kategorię aktywów dla inwestorów instytucjonalnych. Oprócz funduszy klasycznych oferujemy tej grupie rozwiązania dopasowanie specjalnie do ich oczekiwań. Nasza oferta obejmuje zarówno otwarte fundusze nieruchomości strukturyzowane na wzór detalicznych, fundusze specjalne, jak i niestandardowe rozwiązania dostosowane do oczekiwanego poziomu ryzyka, od funduszy tematycznych, przez rozwiązania typu club deal, mandaty indywidualne, na mandatach administracyjnych Service KVG kończąc.

Dzięki tak rozbudowanej palecie rozwiązań, nasi klienci korzystają z naszej głębokiej wiedzy i z doświadczenia w zarządzaniu wieloma strukturami na różnych rynkach nieruchomości.

2017

Micro housing

Fundusz specjalny inwestujący w mikro-mieszkania

Fundusz powstał 1 kwietnia 2017 r. Nabywa kompleksy mikro-apartamentów z rozdrobioną strukturą najemców w szybko rozwijających się miastach w Niemczech i innych głównych krajach Europy.

2016

Morphosys, Planegg

Fundusz specjalny inwestujący w kompleksy biurowo-handlowo-mieszkaniowe

Uruchomiony 1 stycznia 2016 r. Fundusz specjalny inwestuje w nieruchomości biurowe wzbogacone o funkcję handlowo-usługową, a nawet mieszkaniową. Zlokalizowane są one w dużych miastach i metropoliach niemieckich.

2016

Uferstadt, Fuerth

Fundusz specjalny inwestujący w nieruchomości uczelniane

Uruchomiony 1 stycznia 2016 r. Fundusz specjalny inwestuje w nieruchomości biurowe o strukturze kampusu w dużych miastach i metropoliach niemieckich.

2013

Motel One, Stuttgart

Hotelowy fundusz specjalny

Fundusz powstał 1 kwietnia 2013 r. i inwestuje w nieruchomości hotelowe ze szczególnym naciskiem na szybko rozwijający się segment hoteli ekonomicznych.

2012

wind turbine

Fundusz energii odnawialnej

Oprócz lądowych farm wiatrowych w Europie, ten fundusz specjalny inwestuje także w wybrane elektrownie słoneczne. Rozpoczął on działalność 14 grudnia 2012 r.

2012

Haus am Fluss, Bremen

Instytucjonalny fundusz strukturyzowany na fundusz detaliczny

Fundusz ten powstał 17 października 2012 r. i koncentruje się na niemieckich miastach i głównych ośrodkach regionalnych z dobrymi perspektywami rozwoju.

2012

Pooling vehicle

Pierwsza struktura poolingowa

W lipcu 2012 roku oferta produktowa dla inwestorów instytucjonalnych została rozszerzona o fundusze specjalne służące wspólnym pośrednim inwestycjom w nieruchomości.

2011

Feest en Cultuurpaleis, Ostende, Belgium

Pierwszy fundusz tematyczny

Ten fundusz specjalny został uruchomiony 15 czerwca 2011 r. i skupia się na europejskich nieruchomościach handlowych.

2011

Team Service KVG

Pierwszy mandat Service KVG

Od czerwca 2011 roku oferujemy inwestorom instytucjonalnym również usługi administracyjne we współpracy z zewnętrznymi podmiotami zarządzającymi aktywami.

2004

Stibbe Court, Amsterdam

Pierwszy fundusz detaliczny dla inwestorów instytucjonalnych

Ten uruchomiony 2 stycznia 2004 r. fundusz inwestuje wyłącznie w Europie. Wartość zarządzanych aktywów wynosi 3 mld euro, na co składają się nieruchomości biurowe, handlowe, hotelowe i logistyczne.

1989

Melia Hotel, Aachen

Fundusz specjalny inwestujący w Niemczech

Ten aktywnie zarządzany fundusz został założony 10 października 1989 r. dla niewielkiej grupy inwestorów.

1977

Marina Offices, Amsterdam

Pierwszy aktywnie zarządzany fundusz specjalny nieruchomości

Fundusz powstał 1 lipca 1977 r. dla zamkniętego kręgu inwestorów rok po utworzeniu DEFO GmbH (obecnie Union Investment Institutional Property GmbH).

Nasza obietnica produktowa

Już od przeszło 50 lat realizujemy wobec inwestorów naszą obietnicę: dostarczanie wiarygodnych inwestycji przy rozsądnym stosunku ryzyka do zysku. Jako jedna z głównych firm oferujących otwarte fundusze nieruchomości w Niemczech posiadamy doświadczenie i dalekowzroczne podejście niezbędne do analizowania i podejmowania ryzyka we właściwym czasie i we właściwych warunkach. Chcemy w pełni wykorzystać okazje pojawiające się na rynku i w pełni wykorzystać wartość naszego portfela, by dostarczyć jak najlepsze wyniki naszym inwestorom.

Scope AAA AMR Asset Management Rating

Nagrody i ratingi

Nasze wartości oraz produkty oferowane na rynku nieruchomości są doceniane przez agencje ratingowe i pozwalają nam osiągać wysokie miejsca w licznych rankingach.