NEU2 UIR GF

Zarząd

Szybkie decyzje, jasno podzielone obowiązki. Ta sekcja przedstawia informacje o poszczególnych obszarach odpowiedzialności na poziomie wykonawczym. Poznaj naszych dyrektorów zarządzających i ich bogate CV.

Trzy firmy zarządzające inwestycjami - jedno centrum kompetencji nieruchomościowych

W ramach grupy Union Investment centrum kompetencji w zakresie rynków nieruchomości stanowią następujące firmy:

Union Investment Real Estate GmbH

Union Investment Real Estate GmbH to największa w Niemczech firma zarządzająca inwestycjami dla otwartych funduszy nieruchomościowych. Zarządzanie funduszami dla inwestorów indywidualnych dało początek naszej kompleksowej wiedzy w zakresie nieruchomości. Union Investment Real Estate GmbH odpowiada za zarządzanie aktywami nieruchomościowymi całej grupy.

Dr. Michael Bütter

Dr. Michael Bütter

Chairman of the Management Board (CEO)
 

Obszary odpowiedzialności

 • Koordynacja zarządzania
 • Koordynacja działań organów spółki
 • Kontrola segmentu
  Strategia w zakresie nieruchomości
 • Zarządzanie funduszami
  • UniImmo: Deutschland
  • UniImmo: Europa
  • UniImmo: Global
 • Wsparcie funduszy
 • Prawo rynku nieruchomości
 • Marketing nieruchomości, komunikacja
 • Rewizja
 • Pracownicy/Rada Zakładowa
 • Administracja ogólna
 • Stowarzyszenia
 • Compliance
Christoph Holzmann

Dr. Christoph Holzmann

COO and Member of the Management Board
 

Obszary odpowiedzialności

 • Kontrola segmentu
  Operacje związane z nieruchomościami
 • Zarządzanie podatkami
 • Zarządzanie udziałami
 • Zarządzanie danymi
  Sprawozdawczość i systemy
 • Zarządzanie ryzykiem
Martin J.Brühl

Martin J. Brühl

CIO and Member of the Management Board
 

Obszary odpowiedzialności

 • Zarządzanie inwestycjami
  • Europa
  • Zagranica
  • Handel detaliczny
  • Hotelarstwo
Volker Noack

Volker Noack

Head of Asset Management and Member of the Management Board

Obszary odpowiedzialności

 • Zarządzanie aktywami
 • Zarządzanie projektami związanymi z nieruchomościami
 • Zrównoważony rozwój

Zarząd Union Investment Real Estate

Dr. Michael Bütter, CEO

Dr Michael Bütter jest Prezesem Zarządu Union Investment Real Estate GmbH od 1 października 2020 r. Jako dyrektor segmentu nieruchomości odpowiada za koordynowanie całego globalnego biznesu Union Investment, z wyjątkiem nieruchomości mieszkaniowych w regionie DACH.

Zakres jego obowiązków obejmuje m.in. zarządzanie segmentem nieruchomości, prawo nieruchomościowe, komunikację i marketing. Jest również odpowiedzialny za kwestie HR i audyt wewnętrzny, współpracę ze stowarzyszeniami branżowymi oraz koordynowanie prac zarządu i całej firmy. Od stycznia 2022 r. odpowiada także za zarządzanie otwartymi funduszami nieruchomościowymi UniImmo: Deutschland, UniImmo: Europa oraz UniImmo: Global.

Michael Bütter jest prawnikiem i ekonomistą, studiował w Hamburgu i Oxfordzie. Swoją prawniczą karierę rozpoczął jako partner w kancelarii Hogan Lovells LLP.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia na rynku nieruchomości i w private equity. W swojej karierze zasiadał w zarządach i radach nadzorczych licznych spółek giełdowych z sektora nieruchomości, w tym Vonovia SE, Scout24 AG, Immobilien Scout GmbH, TLG Immobilien AG, Adler Group S.A. oraz ADO Properties S.A.

Michael Bütter jest członkiem rad nadzorczych i doradczych szeregu spółek z branży nieruchomościowej i cyfrowej. Jest także w zarządzie niemieckiego oddziału RICS oraz członkiem komitetu wykonawczego Niemieckiej Federacji Nieruchomości (ZIA).

Dr. Christoph Holzmann, COO

Dr Christoph Holzmann jest członkiem zarządu Union Investment Real Estate GmbH od lipca 2020 roku. Jako dyrektor operacyjny (COO) jest odpowiedzialny w szczególności za optymalizację procesów, cyfrową transformację i zarządzanie biznesowe segmentem nieruchomości.

Wcześniej, w latach 2016-2020, był dyrektorem finansowym w Beos AG, gdzie odpowiadał za cyfryzację procesów oraz sprawozdawczość dotyczącą baz danych i rozwiązań business intelligence. Wcześniej Christoph Holzmann zajmował stanowiska związane z finansami, zarządzaniem funduszami, rozwojem produktów i bankowością inwestycyjną w sektorze nieruchomości. Pracował w spółce zarządzającej aktywami na rynku nieruchomości, firmie zarządzającej inwestycjami oraz dwóch bankach.

Christoph Holzmann ukończył studia z zakresu biznesu oraz nieruchomości. Uzyskał też tytuł doktora. Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors.

Martin J. Brühl, CIO

Martin Brühl jest członkiem Zarządu Union Investment Real Estate GmbH od 2016 roku. Jako Dyrektor Inwestycyjny nadzoruje wszystkie transakcje inwestycyjne Union Investment na 23 rynkach na świecie. Odpowiada za europejską i globalną dywizję biznesu biurowego oraz nadzoruje zespoły, zajmujące się obiektami handlowymi i hotelami na całym świecie Brühl jest certyfikowanym rzeczoznawcą i ma doświadczenie w wycenach nieruchomości i doradztwie na rynku kapitałowym w zakresie nieruchomości. Przez większość kariery pracował dla dużych międzynarodowych firm doradczych w obszarze nieruchomości.

Od 2007 do 2012 roku był partnerem zarządzającym w niemieckim biurze firmy Cushman & Wakefield oraz członkiem rady dyrektorów europejskiego oddziału tej firmy. Od 2015 do 2016 roku Martin Brühl był prezesem Royal Institution of Chartered Surveyors. Obecnie kontynuuje społeczne promowanie standardów zawodowych i etycznych w sektorze gruntów, nieruchomości oraz w budownictwie. Martin J. Brühl ukończył studia z bankowości w Niemczech. Posiada również dyplom City University Business School w Londynie w zakresie wyceny nieruchomości i finansów.

Volker Noack

Volker Noack jest członkiem Zarządu Union Investment Real Estate GmbH od 2010 roku.

Volker Noack, absolwent zarządzania przedsiębiorstwem, rozpoczął pracę w Union Investment Real Estate w 1996 r., początkowo pracując w dziale badań, a od 2002 r. jako kierownik jednostki, a następnie kierownik działu w dziale Controllingu/Wyceny Nieruchomości. Następnie Volker Noack przez trzy lata kierował działem zarządzania funduszami. Był tam odpowiedzialny za zarządzanie największym funduszem detalicznym tej firmy.

W lutym 2012 r. przejął odpowiedzialność za zarządzanie inwestycjami i aktywami w skali międzynarodowej (Europa, Francja, Ameryka, Azja i Pacyfik) jako dyrektor zarządzający. Od stycznia 2013 r. jest odpowiedzialny za obszar zarządzania Asset Management i Real Estate Project Development. Ponadto w styczniu 2022 r. Noack przejął odpowiedzialność za kwestie zrównoważonego rozwoju w sektorze nieruchomości.

Union Investment Institutional Property GmbH

Firma Union Investment jest obecna w sektorze nieruchomości dla inwestorów instytucjonalnych od 1976 roku. Union Investment Institutional Property GmbH z siedzibą w Hamburgu zajmuje się produktami z zakresu rynku nieruchomości  dla inwestorów instytucjonalnych (np. fundusze specjalne, zlecenia usługowe i struktury poolingowe).

Wolfgang Kessler

Wolfgang Kessler

Member of the Management Board

Obszary odpowiedzialności

 • Fund Management Institutional dla otwartych i zamkniętych funduszy nieruchomości - działalność kredytowa
Karim Esch

Karim Esch

Member of the Management Board

Obszary odpowiedzialności

 • Międzynarodowe zarządzanie funduszami – otwarte i zamknięte fundusze nieruchomości – działalność depozytowa
 • Transakcje na papierach wartościowych w ramach rozwiązań pakietowych na rynku nieruchomości
Christoph Holzmann

Dr. Christoph Holzmann

COO and Member of the Management Board

Obszary odpowiedzialności

 • Rozwiązania w zakresie nieruchomości dla inwestorów instytucjonalnych
 • Tworzenie funduszy nieruchomości
 • Zarządzanie i kontrola nad outsourcingiem
 • Insourcing / Doradztwo
 • Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym
 • Rachunkowość spółki i administracja handlowa
Maximilian Brauers

Dr. Maximilian Brauers

Member of the Management Board

Obszary odpowiedzialności

 • Sprzedaż – kluczowi klienci niemieccy
 • Sprzedaży – kluczowi klienci międzynarodowi
 • Outsourcing I kontroling na rzecz Union Investment Real Estate
 • Wewnętrzne zlecenia doradcze na rzecz Union Investment Real Estate

Zarząd Union Investment Institutional Property GmbH

Wolfgang Kessler

Wolfgang Kessler jest członkiem Zarządu Union Investment Institutional Property GmbH od 2002 roku i odpowiada za zarządzanie funduszami nieruchomości dla inwestorów instytucjonalnych. Przed dołączeniem do zespołu zarządzającego Kessler, który ukończył studia z administracji biznesu, był w spółce dyrektorem działu kontrolingu, zarządzania portfelem i analiz.

Wolfgang Kessler studiował ekonomię rynku nieruchomości na EBS i jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Wcześniej sprawował szereg funkcji w branży nieruchomości, zajmując się projektami deweloperskimi, zarządzaniem i inwestycjami w sektorach mieszkaniowym i komercyjnym.

Karim Esch

Karim Esch jest członkiem Zarządu Union Investment Institutional Property GmbH od 1 marca 2021 r. Odpowiada za zarządzanie funduszami instytucjonalnymi w zakresie otwartych i zamkniętych funduszy nieruchomości w obszarze depozytów. Ponadto Karim Esch odpowiada za transakcje na papierach wartościowych w ramach pakietowych rozwiązań na rynku nieruchomości. Przed powołaniem do zarządu Karim Esch przez 10 lat pracował jako starszy menedżer (prokurent) w Union Investment Institutional Property GmbH.

Wcześniej, od 1999 roku pracował w Grupie Commerzbank, a w 2004 roku został dyrektorem ds. sprzedaży instytucjonalnej w Commerz Real AG.

Karim Esch studiował we Frankfurckiej Szkole Finansów i Zarządzania oraz w Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Posiada niemiecki dyplom w dziedzinie administracji w bankowości, tytuł licencjata w finansach i zarządzaniu oraz tytuł magistra w dziedzinie nieruchomości.

Dr. Christoph Holzmann

Dr Christoph Holzmann jest członkiem zarządu Union Investment Institutional Property GmbH od lipca 2020 roku. Jako dyrektor operacyjny (COO) jest odpowiedzialny w szczególności za optymalizację procesów, cyfrową transformację i zarządzanie biznesowe segmentem nieruchomości.

Wcześniej, w latach 2016-2020, był dyrektorem finansowym w Beos AG, gdzie odpowiadał za cyfryzację procesów oraz sprawozdawczość dotyczącą baz danych i rozwiązań business intelligence. Wcześniej Christoph Holzmann zajmował stanowiska związane z finansami, zarządzaniem funduszami, rozwojem produktów i bankowością inwestycyjną w sektorze nieruchomości. Pracował w spółce zarządzającej aktywami na rynku nieruchomości, firmie zarządzającej inwestycjami oraz dwóch bankach.

Christoph Holzmann ukończył studia z zakresu biznesu oraz nieruchomości. Uzyskał też tytuł doktora. Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors.

Dr. Maximilian Brauers

Dr Maximilian Brauers jest członkiem Zarządu Union Investment Institutional Property GmbH od lipca 2021 r. Odpowiada za sprzedaż nieruchomości klientom kluczowym i instytucjonalnym. Od stycznia 2022 r. zarządza działalnością Outsourcing Controlling and Insourcing Advisory Mandates w Union Investment Real Estate.

Od 2012 roku związany z DWS, gdzie pełnił ostatnio funkcję dyrektora ds. relacji z klientami na rynku nieruchomości w Niemczech. Od 2009 do 2012 roku był wykładowcą i asystentem naukowym w EBS Real Estate Management Institute. W tym czasie otrzymał kilka nagród naukowych.

Maximilian Brauers posiada doktorat z ekonomii, a swoje doświadczenie w zakresie rynku nieruchomości zdobywał w takich firmach jak Jones Lang Lasalle i UBS Real Estate KAG.

Union Investment Real Estate Austria AG

Union Investment Real Estate Austria AG ma siedzibę w Wiedniu. Główny produkt spółki, fundusz immofonds 1, jest skierowany do prywatnych inwestorów w Austrii. Spółka zarządza inwestycjami w nieruchomości na rynkach austriackim i niemieckim.

Petia Zeiringer

Mag. Petia Zeiringer

Member of the Management Board


petia.zeiringer@union-investment.at

Obszary odpowiedzialności

 • Zarządzanie funduszami
 • Zarządzanie aktywami
Jenni Wenkel

Jenni Wenkel

Member of the Management Board


jenni.wenkel@union-investment.at

Obszary odpowiedzialności

 • Zarządzanie inwestycjami
Stefan Süschetz Mitlgied des Vorstands Union Investment Real Estate Austria GmbH

Stefan Süschetz

Member of the Management Board


stefan.sueschetz@union-investment.at

Obszary odpowiedzialności

 • Zarządzanie ryzykiem

Zarząd Union Investment Real Estate Austria AG

Mag. Petia Zeiringer

Petia Zeiringer pełni funkcję członka zarządu Union Investment Real Estate Austria AG (wcześniej Immo Kapitalanlage AG) od 1 stycznia 2021 r. Odpowiada za zarządzanie funduszami i aktywami.

Petia Zeiringer pracowała w sektorze finansowym od 2001 roku. Od 2007 roku zajmowała szereg pozycji w Grupie Union Investment. Do 2016 roku pracowała jako zarządzająca portfelami i szefowa działu multi-asset w Union Investment Austria GmbH, a w ostatnim czasie pełniła funkcję dyrektora ds. zarządzania ryzykiem w Union Investment Real Estate Austria AG. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu portfelami nieruchomości i ryzykiem, Petia Zeiringer zdobyła obszerną wiedzę w zakresie modelu biznesowego, struktury i produktów Grupy.

Petia Zeiringer posiada tytuł Certified Portfolio Manager (CPM) oraz Certified Real Estate Investment Analyst (CREA®).

Jenni Wenkel

Jenni Wenkel pełni funkcję członka zarządu Union Investment Real Estate Austria AG (wcześniej Immo Kapitalanlage AG) od 1 września 2021 r., w którym odpowiada za zarządzanie inwestycjami.

Wcześniej przez 13 lat związana była z Erste Group Bank AG. W Grupie Union Investment przez 9 ostatnich lat pełniła funkcję Head of Corporate Real Estate Management, odpowiadając za zarządzanie strategicznymi portfelami nieruchomości oraz zarządzanie aktywami i inwestycjami w Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2016 roku pracowała również jako project manager i przedstawicielka klienta w projekcie hotoelowym Rosewood Vienna.

Jenni Wenkel posiada tytuł Certified Real Estate Investment Analyst (CREA®) oraz uprawnienia architekta i ekonomisty rynku nieruchomości. Jest także dyrektorką Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) w Austrii.

Mag. Stefan Süschetz

Stefan Süschetz jest członkiem Zarządu Union Investment Real Estate Austria AG od 1 listopada 2021 r. Jako dyrektor ds. ryzyka i dyrektor operacyjny odpowiada za strategiczne i operacyjne zarządzanie biznesem. Zakres jego obowiązków obejmuje m.in. zarządzanie ryzykiem, middle office, kwestie prawne, compliance, zapobieganie praniu pieniędzy, a także komercyjne zarządzanie funduszami i ich księgowość.

Stefan Süschetz w branży usług finansowych pracuje od 2003 roku. Od 2013 roku zajmował szereg stanowisk związanych z zarządzaniem aktywami w Grupie ERSTE. Pełnił m.in. funkcję dyrektora ds. zarządzania ryzykiem na rynku nieruchomości w Erste Asset Management oraz dyrektora ds. zarządzania ryzykiem i compliance w Erste Immobilien Kapitalanlagegesellschaft. Przedtem Stefan Süschetz pracował w firmie konsultingowej Ernst & Young oraz w Grupie Ergo i Grupie Allianz.

Stefan Süschetz posiada tytuł Certified Real Estate Investment Analyst (CREA®). Ukończył studia na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem.