Zarząd

Szybkie decyzje, jasno podzielone obowiązki. Ta sekcja przedstawia informacje o poszczególnych obszarach odpowiedzialności na poziomie wykonawczym. Poznaj naszych dyrektorów zarządzających i ich bogate CV.

Dwie firmy zarządzające inwestycjami - jedno centrum kompetencji nieruchomościowych

W ramach grupy Union Investment centrum kompetencji w zakresie rynków nieruchomości stanowią następujące firmy:

Union Investment Real Estate GmbH

Union Investment Real Estate GmbH to największa w Niemczech firma zarządzająca inwestycjami dla otwartych funduszy nieruchomościowych. Zarządzanie funduszami dla inwestorów indywidualnych dało początek naszej kompleksowej wiedzy w zakresie nieruchomości. Union Investment Real Estate GmbH odpowiada za zarządzanie aktywami nieruchomościowymi całej grupy.

Jörn Stobbe

Jörn Stobbe

CEO, Chairman of the Management Board
 

Obszary odpowiedzialności

 • Zarządzanie funduszami
 • Wsparcie funduszy
 • Marketing nieruchomości, komunikacja
 • Zarządzanie departamentami
 • Zarządzanie uczestnictwem
 • Prawo rynku nieruchomości
 • Zarządzanie podatkowe
Martin J.Brühl

Martin J. Brühl

CIO and Member of the Management Board
 

Obszary odpowiedzialności

 • Zarządzanie inwestycjami
  • Europa
  • Rynki poza Europą
  • Handel detaliczny
  • Hotelarstwo
Volker Noack

Volker Noack

Member of the Management Board

Obszary odpowiedzialności

 • Zarządzanie projektami nieruchomościowymi
 • Zarządzanie danymi i usługami w zakresie nieruchomości
 • Zarządzanie aktywami
  • Niemcy i Europa
  • Rynki poza Europą
  • Handel detaliczny i hotelarstwo

Zarząd Union Investment Real Estate

Jörn Stobbe, CEO

Jörn Stobbe jest Prezesem Zarządu Union Investment Real Estate GmbH od 2009 roku. Odpowiada za cały biznes nieruchomościowy Grupy Union Investment. Jörn Stobbe jest członkiem Zarządu Union Investment Real Estate GmbH oraz Union Investment Institutional Property GmbH od wiosny 2017 roku.

Jörn Stobbe ma 20 lat doświadczenia w międzynarodowych transakcjach na rynku nieruchomości i w zarządzaniu aktywami, ostatnio jako dyrektor zarządzający RREEF Management GmbH. Wcześniej przez 10 lat był partnerem w Clifford Chance.

Martin J. Brühl, CIO

Martin Brühl jest członkiem Zarządu Union Investment Real Estate GmbH od 2016 roku. Jako Dyrektor Inwestycyjny nadzoruje wszystkie transakcje inwestycyjne Union Investment na 23 rynkach na świecie. Odpowiada za europejską i globalną dywizję biznesu biurowego oraz nadzoruje zespoły, zajmujące się obiektami handlowymi i hotelami na całym świecie Brühl jest certyfikowanym rzeczoznawcą i ma doświadczenie w wycenach nieruchomości i doradztwie na rynku kapitałowym w zakresie nieruchomości. Przez większość kariery pracował dla dużych międzynarodowych firm doradczych w obszarze nieruchomości. Od 2007 do 2012 roku był partnerem zarządzającym w niemieckim biurze firmy Cushman & Wakefield oraz członkiem rady dyrektorów europejskiego oddziału tej firmy. Od 2015 do 2016 roku Martin Brühl był prezesem Royal Institution of Chartered Surveyors. Obecnie kontynuuje społeczne promowanie standardów zawodowych i etycznych w sektorze gruntów, nieruchomości oraz w budownictwie. Martin J. Brühl ukończył studia z bankowości w Niemczech. Posiada również dyplom City University Business School w Londynie w zakresie wyceny nieruchomości i finansów.

Volker Noack

Volker Noack jest członkiem Zarządu Union Investment Real Estate GmbH od 2010 roku. Odpowiada za zarządzanie aktywami globalnego portfela nieruchomości, wartego obecnie ok. 29 mld euro. Nadzoruje zespół ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi, który obejmuje regionalne jednostki zarządzania aktywami w Niemczech, w Europie i na rynkach pozaeuropejskich oraz jednostki nadzorujące nieruchomości handlowe oraz hotele. Obowiązki Volkera Noacka obejmują nadzór nad wszystkimi działaniami związanymi z wartością nieruchomości w całym cyklu życia inwestycji. Noack odpowiada ponadto za realizację nowych projektów i wdrażanie w nich mechanizmów utrzymania jakości, a także za prace renowacyjne oraz rozbudowę istniejących nieruchomości. Wszystkie te funkcje są wykonywane przez jednostkę ds. zarządzania projektami nieruchomościowymi. Ponadto, Velker Noack pełni funkcję szefa działu zarządzania danymi i usług nieruchomościowych.

Volker Noack ukończył studia w zakresie administracji biznesu. Dołączył do Union Investment Real Estate w 1996 roku, początkowo w sekcji analiz. W 2002 roku dołączył do zespołu zajmującego się kontrolą finansową nieruchomości oraz wycenami, najpierw jako członek zespołu, a później jako jego szef. Następnie przez trzy lata pracował jako szef departamentu zarządzania funduszami, gdzie zakres jego obowiązków obejmował zarządzanie największym funduszem detalicznym firmy. Przed przejściem do departamentu zarządzania aktywami Noack odpowiadał za zarządzanie funduszami i kapitałem jako dyrektor zarządzający.

Union Investment Institutional Property GmbH

Firma Union Investment jest obecna w sektorze nieruchomości dla inwestorów instytucjonalnych od 1976 roku. Union Investment Institutional Property GmbH z siedzibą w Hamburgu zajmuje się produktami z zakresu rynku nieruchomości  dla inwestorów instytucjonalnych (np. fundusze specjalne, zlecenia usługowe i struktury poolingowe).

Jörn Stobbe

Jörn Stobbe

COO and Member of the Management Board

Obszary odpowiedzialności

 • Rozwiązania nieruchomościowe dla inwestorów instytucjonalnych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z prawem
Wolfgang Kessler

Wolfgang Kessler

Member of the Management Board

Obszary odpowiedzialności

 • Zarządzanie funduszami dla inwestorów instytucjonalnych I i II

Zarząd Union Investment Institutional Property GmbH

Jörn Stobbe, COO

Jörn Stobbe jest członkiem Zarządu Union Investment Real Estate GmbH oraz Union Investment Institutional Property GmbH od wiosny 2017 roku. Jako Dyrektor Operacyjny odpowiada za procesy optymalizacji, strategię i transformację cyfrową.

Jörn Stobbe ma 20 lat doświadczenia w międzynarodowych transakcjach na rynku nieruchomości i w zarządzaniu aktywami, ostatnio jako dyrektor zarządzający RREEF Management GmbH. Wcześniej przez 10 lat był partnerem w Clifford Chance.

Wolfgang Kessler

Wolfgang Kessler jest członkiem Zarządu Union Investment Institutional Property GmbH od 2002 roku i odpowiada za zarządzanie funduszami nieruchomości dla inwestorów instytucjonalnych. Przed dołączeniem do zespołu zarządzającego Kessler, który ukończył studia z administracji biznesu, był w spółce dyrektorem działu kontrolingu, zarządzania portfelem i analiz.

Wolfgang Kessler studiował ekonomię rynku nieruchomości na EBS i jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Wcześniej sprawował szereg funkcji w branży nieruchomości, zajmując się projektami deweloperskimi, zarządzaniem i inwestycjami w sektorach mieszkaniowym i komercyjnym.