• 2000 McKinney Dallas
  • Rathaus Galerie Leverkusen
  • Radisson Blu Amsterdam

Zaangażowanie na rynku nieruchomości w imieniu inwestorów

Interes inwestorów zarówno prywatnych i instytucjonalnych jest absolutnym priorytetem dla Union Investment. Obiekty, które dobieramy dla naszych funduszy, muszą spełniać wysokie kryteria jakościowe i generować trwały dochód z najmu, aby zapewniać odpowiednie stopy zwrotu inwestorom. Ukierunkowane na przyszłość podejście do zarządzania inwestycjami oraz aktywne zarządzanie aktywami pomagają stworzyć ku temu odpowiednie warunki.

Investitionsstrategie

Strategia inwestycyjna

Kluczowym elementem strategii inwestycyjnej Union Investment jest uzyskanie równowagi pomiędzy ostrożnością a ryzykiem, co pozwala zapewnić naszym inwestorom odpowiednie stopy zwrotu.

Ansprechpartner

Twoje kontakty

Czy chcesz skontaktować się z zarządzającymi inwestycjami i aktywami w segmencie nieruchomości Union Investment? Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz tu.

Büro New York

Nieruchomości biurowe

Nieruchomości biurowe stanowią przeważającą część naszego portfela. Realizujemy zarówno małe, jak i duże transakcje.

Shopping Ryviera Gdynia

Nieruchomości handlowe

Koncentrujemy się również na całym spektrum nieruchomości handlowych – od obiektów handlowych, po centra i parki handlowe. Mamy jeden z największych portfeli nieruchomości handlowych wśród spółek o podobnej pozycji na rynku.

Hotel Andels Berlin

Nieruchomości hotelowe

W ostatnich latach systematycznie zwiększamy udział hoteli w naszym portfelu. Obecnie jesteśmy jednym z najaktywniejszych inwestorów na światowym rynku hotelarskim.

Logistik Amazon Bad Hersfeld

Nieruchomości logistyczne

Nieruchomości logistyczne dla wielu z naszych funduszy stanowią atrakcyjne uzupełnienie portfela. Szukamy obiektów z podpisanymi długoterminowymi umowami najmu i z możliwością potencjalnej zmiany funkcji budynku.