• Watermark Place London
  • 2000 McKinney Dallas
  • Atmos München
24.9 bn. € Wartość aktywów biurowych w zarządzaniu
58 % Udział aktywów biurowych w portfelu
236 Nieruchomości biurowe na świecie
4.0 bn. € Wartość wolumenów przejęć nieruchomości biurowych w pierwszej połowie 2021 r.
3.9 mn. sq m Powierzchnia biurowa
68 % Międzynarodowe nieruchomości biurowe w zarządzaniu

Na światowych rynkach nieruchomości biurowych czujemy się jak w domu

Union Investment inwestuje w nieruchomości biurowe od ponad 50 lat. Większość aktywów w naszym globalnym portfelu zalicza się właśnie do tej kategorii nieruchomości. Rozumiemy zróżnicowane wymagania rynków, a nasze zespoły regionalne mają jasno wyznaczone obowiązki. Pracujemy nad tym, by stale dodawać obiekty do naszego portfela w Niemczech, Europie i poza nią.

Koncentracja na jakości - na wszystkich rynkach

Nieruchomości biurowe w naszym portfelu charakteryzują się wysoką jakością budownictwa oraz zdolnością do generowania stabilnego dochodu w długiej perspektywie. Nasza ekspertyza w obszarze zarządzania aktywami pozwala nam na stałe rozwijanie naszych obiektów oraz dostosowywanie ich do potrzeb rynku.

Jako firma zarządzająca inwestycjami w sposób konserwatywny posiadamy nieruchomości biurowe w klasie core oraz core plus w najlepszych lokalizacjach, a także w drugorzędnych lokalizacjach mających potencjał rozwojowy. Większość naszych nieruchomości biurowych znajduje się w Europie, ale w ostatnich latach staramy się także rozwijać nasz portfel pozaeuropejski, szczególnie w USA. Na każdym rynku stosujemy te same wysokie standardy jakościowe.


 

Stała optymalizacja portfela

Union Investment inwestuje w obiekty biurowe w perspektywie wieloletniej, mając na celu utrzymanie ich wartości poprzez aktywne zarządzanie. Ponadto regularnie realizujemy nowe przejęcia. Sięgamy po strategiczną sprzedaż aktywów, by obniżyć średni wiek naszego portfela lub by wyjść z inwestycji, które nie wpisują się już w naszą strategię inwestycyjną.

An- und Verkauf Büro

Przejęcia i sprzedaż - biurowce

Transakcje przejęcia i sprzedaży nieruchomości biurowych realizowane są przez zespół kompetentnych regionalnych zarządzających inwestycjami. Jeżeli twoja nieruchomość spełnia nasze kryteria inwestycyjne, zapraszamy do kontaktu.

Bestands- und Mietermanagement Büro

Zarządzanie aktywami - biurowce

W naszym zespole znajdują się osoby odpowiedzialne za stały rozwój każdej nieruchomości w Niemczech, Europie i poza nią. W kwestiach najmu bezpośrednimi osobami kontaktowymi są nasi menedżerowie ds. najmu. Zapraszamy do kontaktu.