• Shopping Center aus dem Portfolio
  • Shopping Center aus dem Portfolio
    Jetzt Ansprechpartner finden
  • Shopping Center aus dem Portfolio
9.9 bn. € Wartość aktywów handlowych w zarządzaniu
23 % Udział aktywów handlowych w portfelu
85 Nieruchomości handlowe na świecie
4,476 Sklepy na świecie (+ 612 restaurants)
2.1 mn. sq m w mln mkw powierzchni handlowej
15 rynki krajowe - nieruchomości handlowe

Inwestujemy we wszystkie rodzaje nieruchomości handlowych

Union Investment inwestuje w nieruchomości handlowe od ponad 40 lat. Nieruchomości handlowe stanowią ponad 23% naszych aktywów nieruchomościowych. Inwestujemy we wszystkie rodzaje nieruchomości handlowych, od obiektów handlowo-komercyjnych po parki handlowe i duże centra.

Szeroki wachlarz funduszy z ekspozycją na nieruchomości handlowe

W portfelu nieruchomości handlowych Union Investment znajdują się obiekty handlowe o łącznej wartości 9.9 mld euro. Większość naszych funduszy nieruchomościowych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych posiada takie nieruchomości w portfelu i planuje zakup kolejnych. W efekcie posiadamy szeroki międzynarodowy zakres inwestycji, co stanowi istotne wyzwanie, jeżeli chodzi o zarządzanie aktywami.

Nasze dedykowane zespoły są wysoce wyspecjalizowane w obiektach handlu detalicznego. Zarządzamy także funduszem specjalnym UII Shopping Nr. 1, który inwestuje wyłącznie w centra handlowe w Europie.

Lider w Europie - rozwija się poza nią

Union Investment jest jednym z największych zarządzających inwestycjami nieruchomościowymi w europejskich sektorze handlu detalicznego. Solidny, zorientowany na przyszłość portfel jest podstawą naszego sukcesu. W ostatnim czasie podjęliśmy pierwsze kroki w kierunku utworzenia wysokiej jakości portfela pozaeuropejskiego w sektorze handlu detalicznego poprzez przejęcie szeregu nieruchomości handlu detalicznego w USA.


 

Specjalistyczne zespoły ds. handlu detalicznego

Do oceny długoterminowego potencjału nieruchomości handlu detalicznego niezbędna jest obszerna ekspertyza. Nasze zespoły ekspertów od zarządzania inwestycjami i aktywami łączą ekspertyzę na rynku nieruchomości z dogłębną wiedzą w zakresie handlu detalicznego. To pozwala Union Investment na dokonywanie inwestycji zorientowanych na przyszłość i generowanie stabilnych długoterminowych dochodów w segmencie handlu detalicznego.

An- und Verkauf Einzelhandel

Przejęcia i sprzedaż - obiekty handlowe

Jesteś zainteresowany kryteriami Union Investment dla obiektów handlu detalicznego? Szukasz osoby kontaktowej w sprawie transakcji? Czytaj dalej.

Bestands- und Mietermanagement Einzelhandel

Zarządzanie aktywami - obiekty handlowe

Szukasz osoby kontaktowej w sprawie najmu obiektów handlu detalicznego? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktywnego zarządzania obiektami handlu detalicznego?