Emporio Hamburg
43.0 bn. € Wartość nieruchomości w zarządzaniu
468 Nieruchomości na świecie
26 Rynki krajowe
6.0 bn. € Wolumen w pierwszej połowie 2021 r.
419 mn. € Wolumen sprzedaży w pierwszej połowie 2021 r.
58 % Międzynarodowe nieruchomości w zarządzaniu

Spójna strategia podstawą długofalowego sukcesu

Jako jedna z wiodących europejskich firm zarządzających inwestycjami na rynku nieruchomości, realizujemy jasno zdefiniowaną strategię. W imieniu naszych inwestorów równowagę pomiędzy ostrożnością a ryzykiem, skupiając się na tworzeniu szeroko zdywersyfikowanego portfela - zarówno pod względem regionu, jak i rodzaju nieruchomości. Inwestujemy w segmentach biurowym, handlowym, hotelowym, logistycznym i mieszkaniowym.

Union Investment wyróżnia się stylem inwestycyjnym, który cechuje wszystkie nasze transakcje. Nasze podejście i wiarygodność doceniają partnerzy biznesowi. Nasza konserwatywna strategia dotycząca ryzyka oznacza, że głównie skupiamy się na inwestycjach bazowych (core) oraz bazowych w połączeniu z bardziej ryzykownymi elementami (core plus).

Okazje na całym świecie

Union Investment prowadzi swoją działalność głównie na trzech rynkach: w Niemczech, Europie i poza Europą. Nasze inwestycje znajdują się w 26 krajach na czterech kontynentach i zamierzamy nadal zwiększać tę dywersyfikację. Nasze globalne inwestycje odzwierciedlają misję inwestycyjną naszych funduszy.


 

Rodzaje nieruchomości

Zgodnie z celem, jakim jest dywersyfikacja naszego portfela nieruchomości, obecnie inwestujemy w nieruchomości biurowe, handlowe, hotelowe, logistyczne i mieszkaniowe. W większości przypadków nasze fundusze inwestują w różnego rodzaju obiekty. Oferujemy także specjalne rozwiązania skupiające się na poszczególnych rodzajach nieruchomości, np. dla inwestorów instytucjonalnych.


 

Büro New York

Nieruchomości biurowe

Nieruchomości biurowe stanowią przeważającą część naszego portfela. Realizujemy zarówno małe, jak i duże transakcje.

Shopping Ryviera Gdynia

Nieruchomości handlowe

Koncentrujemy się również na całym spektrum nieruchomości handlowych – od obiektów handlowych, po centra i parki handlowe. Mamy jeden z największych portfeli nieruchomości handlowych wśród spółek o podobnej pozycji na rynku.

Hotel Andels Berlin

Nieruchomości hotelowe

W ostatnich latach systematycznie zwiększamy udział hoteli w naszym portfelu. Obecnie jesteśmy jednym z najaktywniejszych inwestorów na światowym rynku hotelarskim.

Logistik Amazon Bad Hersfeld

Nieruchomości logistyczne

Nieruchomości logistyczne dla wielu z naszych funduszy stanowią atrakcyjne uzupełnienie portfela. Szukamy obiektów z podpisanymi długoterminowymi umowami najmu i z możliwością potencjalnej zmiany funkcji budynku.


 

Nasza sieć partnerska

Model biznesowy Union Investment jest oparty na zaangażowaniu we współpracę z partnerami. To podejście definiuje sposób, w jaki myślimy i działamy. Z naszymi partnerami współpracujemy na równych zasadach i wspólnie szukamy konstruktywnych rozwiązań. Nasza sieć partnerska obejmuje partnerów transakcyjnych, deweloperów, zarządzających nieruchomościami, operatorów hoteli i centr handlowych oraz wielu innych.

Znajdź osobę kontaktową

Znajdź osobę kontaktową

Czy chcesz się dowiedzieć więcej na temat strategii inwestycyjnej Union Investment na rynku nieruchomości? Pod tym linkiem znajduje się lista osób, które mogą udzielić więcej informacji.